ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย : เอกสารประกอบการศึกษา หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

หมวดหลัก: KPI ธรรมาภิบาล

ขนาดไฟล์: 64 426 300.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-04-25 02:07
2020-03-17 06:06
2019-07-18 01:42
2019-06-29 01:38