ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : แนวคิด และรูปแบบ = Deliberative democracy

หมวดหลัก: KPI สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-22 00:04
2019-11-16 01:27
2019-10-04 01:41
2019-04-17 01:14
2019-04-09 01:14
2019-03-30 01:14
2019-03-21 07:17
2018-12-05 01:29
2018-04-09 01:12
2018-03-29 01:12