ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ไอเดียเด็ดๆ การทำธุรกิจจากเมืองจีน

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

เนื้อหา

หนังสือแนะวิธีการ รู้ก่อน เริ่มก่อน รวยก่อน กับไอเดียเด็ดๆ การทำธุรกิจจากเมืองจีน ถ่ายทอดจากผู้เขียนที่มีโอกาสทำงานในตลาดจีนโดยตรง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-21 13:16