ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: เหนือเหตุผลที่ทำให้คนสำเร็จ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

"เพราะการเหนือเหตุผล
จำทำให้คนมองเห็นจุดที่แตกต่าง
เมื่อมองเห็นแล้วลงมือทำ
ย่อมเป็นโอกาสที่ดี และทำให้ไปสู่
ความสำเร็จ
"