ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยล่าอาณานิคม พิมพ์ครั้งที่ 2

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

เนื้อหา

"การสูญเสียดินแดนในยุคที่
การล่าอาณานิคมจากตะวันตก
กำลังรุ่งเรือง ภายใต้การดูดกลืน
ประเทศเพื่อบ้านจากมหาอำนาจ
แต่ไทยยังสามารถรักษาความ
เป็นชาติได้อย่างเข้มแข็ง แม้นจำ
ต้องเฉือนแผ่นดินบางส่วนไป
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-02-20 04:09
2018-03-21 01:12