ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: เหตุการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลงโลก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

เนื้อหา

"จากแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก “เมโสโปเตเมีย” ก่อตั้งและสรรค์สร้างศิลปวิทยา สู่การเปลี่ยนผ่านห้วงมหาสงครามแห่งจักรวรรดิโบราณจนเกิดศาสนาแห่งศรัทธา เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความน่าสนใจในระดับเปลี่ยนแปลงโลกทั้งสิ้น
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-08-02 01:38
2019-06-29 01:38
2018-02-05 01:12
2017-08-19 01:12
2017-06-19 11:00