ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: จัดการชีวิต ด้วยจิตวิทยา Life Management

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

จัดระเบียบชีวิตให้เข้าที่เข้าทาง จัดแจงแต่ละเรื่องให้จบปัญหา เมื่อทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยแล้วต่อไปจะเคยชินต่อความมีระเบียบ ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงานและสมอง สงวนพลังและเวลาไว้ทำเรื่องที่สำคัญดีกว่าเมื่อทุกอย่างในชีวิตลงตัว ความสุขก็อยู่ไม่ไกล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-10-13 01:40
2019-09-08 01:42
2019-05-19 01:23